AVÍS LEGAL I DADES EMPRESA

En cumpliment de l’article 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de serveis de la Societat de la Informació y Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposa a continuació les dades identificatives de l’empresa.

La web www.canvila.net  pertany a Judit Vall Puigmartí, amb NIF 39351093w i amb domicili social a Afores S/N  CP 08271 d’Artés

Judit Vall Puigmartí informa que el lloc web www.canvila.net es troba plenament protegit pels drets de propietat intel·lectual o industrial quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Can Vila.

La marca Can Vila, sent propietat de Judit Vall Puigmartí, té tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web i qualsevol dels seus continguts, quedant reservada a favor de Judit Vall Puigmartí la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Judit Vall Puigmartí ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que es puguin incloure a la web.

S’adverteix que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, total o parcial d’aquesta web, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Can Vila.

Aquesta prohibició s’estén als dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals i qualssevol mecanismes d’informació relacionats amb els continguts. Queda així mateix especialment prohibida la utilització d’informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquesta web o de qualsevol dels seus continguts, amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i / o comercials de qualsevol índole.

Judit Vall Puigmartí informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.